Privacy policy

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website JoelcaHilverda.nl bezoekt.

Beheer

De website JoelcaHilverda.nl staat onder beheer van Joelca Hilverda. De contactgegevens zijn te vinden op deze pagina.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan JoelcaHilverda.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Joelca Hilverda zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

JoelcaHilverda.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Joelca Hilverda.

Disclaimer

Joelca Hilverda is gerechtigd de inhoud van de Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Joelca Hilverda kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

Gegevens die door de klant aan Joelca Hilverda zijn verstrekt zullen alleen aan derden worden doorgegeven, wanneer dit bijdraagt aan de kwaliteit van de behandeling. Dit zal altijd in overleg gaan met betrokkene. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Joelca Hilverda verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Joelca Hilverda kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Joelca Hilverda voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Volledig privacyreglement

Download hier het volledige privacyreglement.