Somatic Experience

Door trauma verliezen we het contact met onszelf en onze omgeving. We hebben moeite om het gewone dagelijks leven vorm te geven en we hebben last van allerlei symptomen en/of klachten, die we vervolgens op alle mogelijke manieren proberen te bestrijden.

Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzes die prooidieren hebben als ze geconfronteerd worden met direct levensgevaar. Wij mensen hebben deze reacties ook in bedreigende situaties, maar in tegenstelling tot de dieren slagen wij mensen er niet of te weinig in om de spanning van het levensbedreigende moment van ons af te schudden en het leven weer te hervatten.

Vaak zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit zich vervolgens in angstgevoelens, slapeloosheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen. Zo ontwikkelt zich het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS).

In Somatic Experience worden traumaverschijnselen eerder als een biologisch, dan als een psychologisch verschijnsel gezien. Doordat in het lichaam een vecht- of vluchtrespons niet afgemaakt kon worden, is de vrijgekomen overlevingsenergie geblokkeerd. In lichaamsgerichte therapie word je begeleid om die respons alsnog af te kunnen maken.

Het gaat niet om het verhaal, maar om het ontladen van de hoeveelheid energie die gevangen zit in het lichaam en waar het ons lichaam en geest schade toebrengt. Door gebruik te maken van hulpbronnen die het verwerkingsproces ondersteuning bieden kunnen we de draagkracht en veerkracht vergroten.

Het ontladen van deze energie werkt bevrijdend en zal direct leiden tot harmonie, ontspanning, compassie en wijsheid.

Somatic experience kan voor meerdere soorten trauma’s ingezet worden. Te denken valt aan lichamelijke verwondingen, geweld, seksueel misbruik, geboortetrauma, verstikking, natuurrampen, ontwikkelingstrauma in de vroege jeugd en het zien van trauma.

Het is niet nodig om je bewust te zijn van de traumatische gebeurtenis, omdat er via de lichamelijke sensaties gewerkt wordt. De wijsheid zit in het lichaam en zal onder mijn begeleiding opgespoord worden.